The reception of the 1956 Hungarian Revolution in the Netherlands - Part III: The impact of the “Hungarian Revolution” on the contemporary population of the Netherlands, especially in Amsterdam

Az 1956-os magyar forradalom hollandiai fogadtatása - Harmadik rész: „A magyar forradalom” hatása a korabeli Hollandia lakosságára, kifejezetten Amszterdamban

Az 1956-os magyar forradalom hollandiai fogadtatása

 

Megemlékezés a 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára

1956 október 23 – november 13.
 

Harmadik rész: „A magyar forradalom” hatása a korabeli Hollandia lakosságára, kifejezetten Amszterdamban

 
Történelem – Amszterdam – Hollandia – Budapest – Magyarország
Kiegészítésül a hidegháború forrásaihoz
Huszadik századi történelem

 

 

Dam Square - Amsterdam, North-Holland, the Netherlands - 5 November 1956
1956 november 5. Az amszterdami Dam téren összegyűlt tömeg
A kép forrása a Het Parool 1956 november 6-i kiadványa

 

 

Korábbi cikkeimben az 1956. október 23-i magyar forradalom kitörésének hollandiai sajtófogadtatását, valamint a forradalomról megalkotott első véleményeket, személyes élményeket és olykor téves, vagy hamis értesülések egy tetszőleges csoportját mutattam be.. A harmadik részben, a forradalom hírére adott társadalmi reakció bemutatását egy specifikus, független sajtó publikáció alapján mutatom be.
A Het Parool (magyarul: “A Jelszó”) egy prominens holland, független napilap, amely Hollandia egyik fővárosában, Amszterdamban tevékenykedik. Az 1956 november 6-i kiadványuk ideális forrása a korabeli holland társadalom reakciójának szemléltetésére. Írásomban ezt a számot mutatom be, amelyből két cikket saját fordításomban ismét közzéteszek.
Ízelítőnek következzék rögvest az első cikk, amely az említett kiadvány címlapján jelent meg és pontosan ugyanazt a célt szolgálhatta, amelyre most én ismét felhasználom. Az eredeti holland szöveget csupán a weblap holland nyelvű verziójában közlöm, míg a magyar és angol nyelvű cikkek teljes mértékben az eredeti holland cikkek fordításai. Így az eredeti holland források mellett valamennyi szöveg a saját fordításom. A fordításokat külön nem jelölöm meg.
Sikerült felkeltenem az érdeklődését? Kérem olvasson tovább, számos érdekes információ található cikkeimben, amelyek önálló kutatási munkám eredményeként egy jelentős történelmi eseményre való megemlékezés okán adok közre. Emlékezzen a totális diktatúra és a hidegháború kommunista áldozataira, hogy emlékük a Szabadság számára nyújthasson támaszt.

 

 

 A fiatalok tömege az amszterdami Dam téren - Amszterdam, Hollandia, Észak-Hollandia - :A Lajaecom történelem blogja - L@JA-Electric-COMmunications

A fiatalok tömege az amszterdami Dam téren.

Het Parool - 1956 november 6.

 

“Tiltakozótüntetés Amszterdamban

 

Tegnapeste a hollandok országszerte kifejezték felháborodásukat a magyarországi események miatt. Az ország szívében, Amszterdamban, egy nagyméretű összejövetelt tartottak a Dam téren; a nemzeti emlékmű tövében hat szónok, a demokratikus politikai pártok képviseletében, nézet vagy bármely eltérésük ellenére, azonosultak az orosz árulás elleni tiltakozásukban. Ezrek nagy meghatottsággal és mély csendben hallgatták a felszólalókat: H. van Riel úr, J. Middelhuis, H. Oosterhuis, J. H. Scherps, H. W. van Doom úr és M. Ruppert. A tömegdiskurzus felénél kialakult lárma nem a demonstrációval ellenmondóktól származott, hanem a zavargásban jobban érdekelt fiatalok csoportja okozta azt. Erősen zavarták ennek a méltóságteljes tiltakozótüntetésnek a hangulatát és látszólag nem értették, mely súlyos ügyekről van szó, melyet az esti viselkedésük is mutatott. Tekintse meg beszámolónkat a magazin más helyén is.”

 

A group of youngsters

Az amszterdami fiatal tüntetők egy csoportja

Het Parool - 1956 november

 

 A Het Parool 1956 november 6-i, keddi száma a hidegháború eseményeinek hatásaival volt tele. Az októberi-novemberi világválság jelenségei köszöntek vissza a tartalom minden szintjén: a címek, a képek és maguk az írások is hisztérikus állapotokat tükröznek. A magyarországi események a szovjetek végleges katonai beavatkozása okán november elején horrorisztikus hullámokat vetettek a holland sajtóban. A sajtó berkein belül vita dúlt, a kommunista párt napilap – a helyi Pravda -, a De Waarheid a holland sajtó egy jelentős részével összeütközésbe került. A holland társadalom az általános felháborodás szintjére fokozott hangulatba jutott, amely nem csupán a sajtó berkein vagy a diplomáciai csatározások során vált érzékelhetővé.

Hollandia társadalmi nyílt segítséget nyújtott Magyarország számára: központi pénzadomány gyűjtés, vérplazma szállítás és a sajtó esemény elnevezése is fordulatot vett. A kezdetben használatos „felkelés” és felkelők elnevezések helyett a „forradalmár” vagy „ellenállóharcos”, „szabadságharcos” elnevezések használata jelentkezett. A szovjet csapatok és az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) támadása a fegyvertelen tömegekre és a Magyarországon eldördült sortüzek, fegyveres összecsapások, Molotov koktélok hatása felkavaró volt Hollandia számára.

A Het Parool hasábjain megjelent cikkek közül összesen kilenc részben vagy teljesen Magyarországgal vagy a magyar események hatásával foglalkozott. Az alábbi cikk felidézésével emlékezzünk meg a hidegháború e zavaros történelmi időszakáról, amely mély nyomott hagyott a csodálatos Amszterdamon is.

 

 

Egy lovasrendőr és egy amszterdami összecsapása

Egy lovasrendőr és egy amszterdami összecsapása

Het Parool, 1956 november 6.

 „Amszterdam csaták és zavargások színtere
A tumultus centruma: a De Waarheid épülete
(Riportereinktől)
 
Amszterdam, kedd. – Tegnapeste Amszterdam szerte dulakodás zavarta meg a békességet. Ezért a katonai rendészettel megerősített rendőrség egy napos szenvedés után erőszak alkalmazására kényszerült. A néhány ezer – túlnyomórészt nagyon fiatal – amszterdami lakos zavargása a Keizersgrachton található Felix Meritis épülete körül, valamint mögötte a Prinsengrachton. Itt az este folyamán „bombákat” – köztük benzines palackokat – dobtak be az ablakokon, ami tüzet okozott a De Waarheid-nél.
A Leidsegracht és a Raadhuisstraat közötti Keizersgrachton és Prinsengrachton az emberek órákon át üvöltöztek, de a legtöbb esetben a rendőrség taktikai akcióval sikeresen fékezte meg vagy lassan visszaszorította a tömeget. A Huidenstraat és Rozengracht közötti csatornákon, valamint a Westermarktnál dulakodások törtek ki, melyek során kemény verekedés folyt. Ez történt a Museumpleinen is. Ott az este folyamán a kövek még nagyobb károkat okoztak a Szovjetunió kereskedelmi képviseletének ingatlanában.
 
Ismételt rendbontásokra került sor a Leidsestraat-i Pegasus könyvesboltban, ahol a hétfő reggel óta polcokkal eltorlaszolt kirakatot tovább roncsolták. A Holland Kommunista Párt illetékeseinek ablakait és ajtóit is darabokra törték a város különböző pontjain.
Estére a Felix Meritisnél mintegy hatezerre nőtt a tüntetők száma, főként tizennégy és tizennyolc év közötti fiatalok. A Prinsengracht és a Keizersgracht nagy részét lezárták. A Felix Meritis vasgerendákat kapott az ajtókhoz és fát az ablakokhoz. A rendőrség becslése szerint kétszáz fős kommunista harcicsapat tartózkodott az épületben.
 
„Gyilkosok”
Nyolc órakor kövek repkedtek a levegőben. Rövid idő elteltével a Berenstraat és a Hartenstraat közötti valamennyi utcai lámpát kidobták. A sötétben a tömeg nyomult, kórusban kiáltozták: „Le a Holland Kommunista Párttal!” és „Gyilkosok!”
Néhány rendőrtisztet kövek találtak el. A rendőrség a rend helyreállítás céljából a fehér szablyával és gumibotokkal rohamot vezetett. Visszaszorították a fiatalokat, de az ifjúság ismét megpróbált előre nyomulni. Több megfigyelőt a vízbe taszítottak, mások a lábak alatt tipródtak.
 

Míg a tömeg a Felix Meritis elött nyugtalan maradt, hirtelen heves küzdelem tört ki hátul. Fiatalok egy csoportja a kordonon áttörve az épület kapujának betörésébe kezdett. Sisakos kommunisták köveket dobáltak felüliről a támadókra és vízsugárral szórták meg őket. Ez csupán tovább fokozta a dühöt. 

Autós rendörök teljes világításban és szirénázva hajtottak a dulakodók közé. A katonai rendészet segítségével a rendőrség sikeresen megtisztította a Prinsengrachtot, azonban a Felix Meritis elejénél éppen ekkor robbant ki az est talán legnagyobb összecsapása. A gumibotok segítségével sikerült elhárítani ezt a támadást. Ezzel az ifjúság erőfitogtatása a végéhez ért.

 

A Museumpleinen


A Museumpleinen, a Szovjetunió kereskedelmi képviselete előtt, egy eléggé erőszakos összecsapás zajlott le a rendőrség, a katonai rendészet és a polgárság között kilenc óra körül. Az emberek órákig álltak ott, időnként köveket dobtak az ajtóra és egy alkalommal beszorították a rendőröket az egyik sarokba. Ezután, a tisztek gumibotokkal és szablyákkal rohamot vezettek. Néhányukat a levegőben repkedő kövek találták el, egyiküket a Boerhaava klinikára szállították. A tömeg is szenvedett veszteségeket, de súlyos sérülés nem volt. Miután a harcok véget értek, a rendőrfőnök, H. J. van der Molen úr megérkezett a kereskedelmi képviselet épületéhez. További rendőrtisztek érkeztek, de nem volt szükség további beavatkozásra. Akárhogyan is egészen késő éjjelig zajos maradt a Museumplein.

 

A kommunista mozgalom prominens képviselői, L. H. Koning és F. Baruch mindketten a De Waarheid munkatársai, megszemlélhették otthonaik a forrongó csoportok által történő feldúlását. Koning úr, aki a Weesperzijde 2 szám alatt lakik, ablakait késő délután bezúzták, amikor néhány betörtek a harmadik emeleti lakásába.

 

Mások, éjfél felé megpróbáltak bejutni Baruch úr házába a Jekersstraat 45 szám alatt. Majdnem sikerrel jártak, amikor a rendőrség elkergette őket. Köveket hajigáltak az ablakok irányába, azonban csak a szomszédok ablakait találták el. A lovasrendőrség kezdte meg a nyomozást azok után a fiatalok után, akik az este a Westermarkton kövekkel szórták meg a rendőrséget. Kemény ütlegelések zajlottak szablyával és gumibottal egyaránt.

 

A rendőrség, Hollandia szerte igen nehéz napokat és estéket élt meg. Az a dolguk, hogy tartsák fenn a rendet, de ugyanakkor a zavargásokat is meg szükséges szüntetni. Itt is, ott is a lovasrendőrség erélyes fellépésére volt szükség.”

 

Forrás: A Het Parool 1956 november 6-i kiadványa 

Hozzászólás írása

Felhívjuk a figyelmedet, hogy a hozzászólásokat jóvá kell hagyni a közzétételük előtt.