Juridische mededeling

Disclaimer met betrekking tot eigendom van handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten

 

Alle inhoud op de L@JA-ECOM-NL-website, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen en software, is eigendom van de eenmanszaak van Lajaecom of haar inhoudleveranciers en wordt beschermd door de Nederlandse, Hongaarse, Europese Unie en internationale wetten op het auteursrecht en databankenrecht. De compilatie van alle inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van de eenmanszaak van Lajaecom en wordt beschermd door Nederlandse, Hongaarse, Europese Unie en internationale wetten op het gebied van auteursrecht en databankrecht. Alle software die op deze website wordt gebruikt, is eigendom van de eenmanszaak van Lajaecom, onze gelieerde ondernemingen of onze softwareleveranciers en wordt beschermd door Nederlandse, Hongaarse, Europese Unie en internationale auteursrechtwetten.

 

Privacybeleid

Het privacybeleid van Lajaecom, waarin wordt uiteengezet hoe de informatie van klanten wordt gebruikt, is te vinden op: Privacybeleid bladzijde. Door de website van L@jaecom-NL te gebruiken, stemt de Klant in met de daarin beschreven verwerking en garandeert hij dat alle door de Klant verstrekte gegevens juist zijn.

 

Toepasselijk recht

De "Algemene Voorwaarden" worden beheerst door de Europese Unie en Nederlands recht. De wettelijke voorwaarden zijn ook van toepassing bij bestelling vanuit of levering naar een ander land dan Nederland. Alle punten van deze algemene voorwaarden blijven geldig, ook als een van de bovenstaande punten tijdelijk ongeldig wordt.

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam:Lajaecom

Inschrijvingsnummer van KvK:76234479

EU BTW-nummer geregistreerd door de Nederlandse Belastingdienst:NL003063122B54

Telefoon:+31 203 315 016 /  E-mail: info@lajaecomnl.com